Regler & Tävlingsform

Här kan du läsa Örebro fotomaratons regler och villkor.

Tävlingsform

 • Tävlingen är ett maraton då du har max 8 timmar på dig
  att fotografera de 8 teman du blir tilldelad under tävlingens gång.
 • De skall fotograferas i den ordning det står skrivna.
 • När du går i mål skall du alltså endast ha åtta bilder på ditt minneskort, i rätt följd.
  (De sista 8 bilderna i galleriet för mobiler)
 • Du får endast ta dig fram till fots. (Inga fordon) Undantag för rörelsehindrade och dess hjälpmedel. Tillstånd ges vid starten. 
 • Tävlingen är digital. Du får använda: Systemkamera, Kompaktkamera eller Mobiltelefon med kamera. Alla bilder ska vara tagna med en och samma kamera.
 • Under loppet ska du passera utsatta checkpoints för att få gå i mål.


Start

 • Starten sker vid Teaterladan i Wadköping, Bertil Waldéns gata 1, Örebro
 • Start kan göras mellan kl 08:00 – 10:00.
 • Vid starten får du all tävlingsinformation, startnummer och nummerlapp samt de fyra första temana som gäller för dagen.


Halvtid 

 • Inlämning av de fyra första temana sker vid Teaterladan i Wadköping.  
 • Inlämning sker mellan kl 11:30-12:00.
 • De fyra sista temana lämnas ut efter kl 12:15 vid sekretariatet. Ev. korrigeringar i schemat kan komma.


Målgång

 • Målgång sker vid Teaterladan i Wadköping, Bertil Waldéns gata 1, Örebro. 
 • Målgång kan tidigast göras 14:30.
 • Målgång ska göras senast kl 16:00.
 • Vid målgång lämnar du in ditt startnummer, minneskort eller mobil för tömning. Dina bilder digitalt i enlighet med den information du fått innan starten. 
 • Minneskortet skall vara läsligt ur en extern kortläsare.
  Använder du en mobiltelefon utan minneskort skall du ha med dig en överföringskabel/laddningssladd. Alternativt kunna maila in bilderna.


Bedömning & Jury

 • Sekretariatet har till uppgift att hjälpa de tävlande så de kan och håller sig inom
  tävlingens regler, men de har också rätt att utesluta ev. bidrag/tävlande om de bryter mot reglerna.
 • Bedömning av bilderna kommer att göras av en helt utomstående jury.
 • Juryn kan bestå av en eller flera personer.


Redovisning & Prisutdelning

 • Detta kommer att ske kl. 18.00 Tävlingsdagen i Teaterladan, Örebro. 
 • Resultatet kommer även redovisas i Örebro Fotomaratons olika kanaler.
 • Pris ges till: Vinnaren med bästa bild per tema. (Totalt 8st).
  Även 1:a, 2:a & 3:a i totalen kommer att vinna priser.
 • Tävlande som vinner och inte har möjlighet att deltaga under redovisningen kommer att kontaktas.


Vid frågor kontakta sekretariatet eller tävlingsansvarig:

Sekretariatet: Finns vid Teaterladan i Wadköping.

Tävlingsansvarig: Johannes Nenne Larsson, 073-657 65 20

Regler

 • Tävlingen är ett maraton då du har max 8 timmar på dig att fotografera de 8 teman du blir tilldelad under tävlingens gång.

 • De skall fotograferas i den ordning det står skrivna.

 • Du får använda: Systemkamera, Kompaktkamera eller Smartphone/Smart-telefon med kamera. (Analoga kameror eller äldre mobiltelefoner är ej tillåtna)

 • Du får bara tävla med en kamera. Alla inlämnade bilder ska vara tagna med samma kamera.

 • Minneskortet ska vara tomt när du startar! (Gäller ej mobiltelefon).

 • Endast bilder i jpg-format. Ej RAW-format.

 • Du får använda blixtar, stativ och andra fotografiska tillbehör som du anser dig behöva.

 • När du går i mål skall du alltså endast ha åtta bilder på ditt minneskort, i rätt följd.
  (Råkar du fotografera i fel ordning eller glömmer ett tema får du börja om från början.)
  För tävlande med mobiler är de de sista 8 bilderna i galleriet som lämnas in.
 • Bilderna måste vara tagna mellan 08.00-16.00 tävlingsdagen. Se till att din kamera har rätt datum och tid inställt.

 • För att kunna gå i mål måste du ha passerat tävlingens checkpoints och tagit deras stämpel.
  Plats för checkpoints ges vid incheckning.

 • Du får endast ta dig fram till fots. (Inga fordon) Undantag för rörelsehindrade och dess hjälpmedel. Du erhåller ett tillståndsbevis vid starten.
   
 • Tilldelad nummerlapp skall bäras synligt under hela tävlingen.

 • Du får inte använda eventuella applikationer i kameran som t.ex. ger möjlighet till att ändra bilderna innan de tas.
  Inställningar som svartvitt, skärpa och övrigt som ändras i Jpeg-konverteringen är Ok. Det är eventuella applikationer som ej är tillåtet.

 • För mobiltelefoner är det endast tillåtet att använda inbyggda kamera-appen och dess inställningar.
  Det är inte tillåtet att lägga på ev. filter eller andra effekter efter att bilden tagits.

 • Redigering eller efterbearbetning av bilder är inte tillåtet. Photoshop, Lightroom eller andra redigeringsprogram får ej användas.
  Inte heller användning av applikationer i kamera eller mobiltelefon. Det är heller inte tillåtet att byta namn eller ändra bildens Exif-data.
  All ändring/manipulering efter fotografering leder till diskvalificering.

 • Bilderna får inte öppnas i dator eller annat media innan inlämning.
  Du får bara granska dina bilder i kameran/mobilen.

 • Du som deltagare är ansvarig för bilderna vid inlämning, och att överföring från minneskort/mobil går korrekt till.

 • Deltagare som tävlar med mobiltelefon kommer få exakta inlämningsdirektiv vid incheckning. Du ska ha med dig en överföringssladd/laddkabel till din telefon. Alternativt ha möjlighet att maila in bilderna.

 • Deltagaren ansvarar för att fotograferingen och de tagna bilderna följer svensk lag.
  Medgivande på avbildade personer som går att identifiera krävs. Då bilderna kan komma att publiceras.
  Det är fotografens ansvar att detta efterföljs.

 • Tävlingsansvarig har rätt att utesluta deltagare som bryter mot reglerna eller på annat sätt uppträder på ett omoraliskt och oetiskt sätt.

Villkor

 • Örebro Fotomaraton har rätt att ställa in eventet vid nödvändiga skäl, då återbetalas anmälningsavgift inom 5 veckor.

 • För att få starta måste tävlingsavgiften vara betald.

 • Anmälan är bindande och anmälningsavgiften går ej att återbetala.

 • Vid deltagande i Örebro Fotomaraton godkänner du att ta del av erbjudanden från eventets sponsorer.

 • Vid deltagande i Örebro Fotomaraton godkänner du tävlingens regler och att följa dem.

 • Vid deltagande i Örebro Fotomaraton godkänner du att dina bilder kan komma att publiceras i samband med marknadsföring för Örebro Fotomaraton.

 • Örebro Fotomaraton har rätt att arrangera utställningar med de inlämnade bilderna.

 • Vinnande bilder i sponsrat tema får användas i sponsorns marknadsföring under det kommande året. (Bilder på topp 30 placering) Fotografens namn skall anges då det är möjligt.

 • Juryns beslut kan ej överklagas.

 • Örebro Fotomaraton är ej ansvariga för några skador på deltagarna eller deras utrustning som uppstår under eventet och dess ev. utställningar.
  Det enda undantaget är om skadan åstadkommits på grund av en arrangörs grova vårdslöshet.

 • Personliga uppgifter sparas endast i Örebro Fotomaratons handlingar för att underlätta administrationen kring eventet.

 • Örebro Fotomaraton har rätt att ändra tävlingens regler och villkor. Vid stora ändringar kommer du som anmält dig att meddelas via den mailadress du angivit vid registrering.

Etik & Moral

Vi MÅSTE respektera människors personliga integritet och privatliv.

Vi MÅSTE tänka på att det är känsligt att fota barn och ungdomar. Fråga en vuxen om lov innan ni fotograferar barn och unga om möjligt.

Vi MÅSTE komma ihåg att fotografering som kan uppfattas kränkande i vissa fall är olaglig.

Använd sunt förnuft. 

En bra regel är att fråga personerna du vill fotografera om det är okej. vi ska fota eller kanske redan har fotat. Berätta om Örebro Fotomaraton, berätta om dina tankar med bilden (temat och om du har nåt koncept) och om personen är intresserad – erbjud hen att få bilden till sina sociala medier.

Till sist

Ja. Det är tillåtet att fotografera andra människor i offentlig miljö som privatperson. Men tänk efter före och se det som en möjlighet att möta människor med ett leende, visa på din passion och skapa förståelse för vad vi gör.

Tack för att ni visar respekt. 

Om

Örebro Fotomaraton arrangeras av Fotoklubben Zoom.

Start och mål sker i Wadköping Örebro.

Kontakt

Snabblänkar

Sociala medier

© Copyright 2023. All right reserved.